Cicle formatiu de grau superiorAdministració i finances

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en Administració i finances

El cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances et capacita per a organitzar i executar la gestió i l’administració en els processos comercials, comptables, fiscals i financers d’una empresa, sigui pública o privada, multinacional o pime.

El cicle superior d’Administració i Finances es consolida com el cicle amb més contractacions en el mercat durant aquest any.

Faràs servir programari específic de gestió d’impostos i de comptabilitat, eines financeres avançades i Excel, Word i Access de nivell avançat, que et permetran estar actualitzat pel que fa a les eines digitals de gestió empresarial més eficients i àgils. Tindràs un perfil d’alta capacitat digital.

2.000 hores

350 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances amb nosaltres, sabràs:

Tramitar documents o comunicacions interns o externs en els circuits d’informació de l’empresa.
Elaborar documents i comunicacions a partir de les ordres que es rebin, la informació que s’obtingui o les necessitats que es detectin.
Classificar, registrar i arxivar documents i comunicacions segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial amb relació a les àrees de l’empresa, comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquestes àrees.
Fer la gestió comptable i fiscal de l’empresa segons els processos i els procediments administratius, aplicant-hi la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.
Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i els protocols establerts.
Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.
Fer la gestió administrativa dels processos comercials, portant a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors i d’assessorament i relació amb el client.
Tramitar i fer la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques en el termini i la forma establerts.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en dos seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.2. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances amb nosaltres, sabràs:

Tramitar documents o comunicacions interns o externs en els circuits d’informació de l’empresa.
Elaborar documents i comunicacions a partir de les ordres que es rebin, la informació que s’obtingui o les necessitats que es detectin.
Classificar, registrar i arxivar documents i comunicacions segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial amb relació a les àrees de l’empresa, comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquestes àrees.
Fer la gestió comptable i fiscal de l’empresa segons els processos i els procediments administratius, aplicant-hi la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.
SSupervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i els protocols establerts.
OOrganitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.
Fer la gestió administrativa dels processos comercials, portant a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors i d’assessorament i relació amb el client.
Tramitar i fer la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques en el termini i la forma establerts.
Com funciona?

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

SOFTWARE DEL SOL

Si fas els estudis de formació professional de grau superior d’Administració i Finances amb nosaltres, aprendràs a utilitzar el prestigiós conjunt d’aplicacions de Software DelSol: ContaSOL, FactuSOL i NominaSOL. Totes les eines necessàries per a tenir el control de la comptabilitat oficial, la tresoreria, les declaracions d’impostos, etc., d’una empresa, negoci o assessoria fiscal.

PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
Podràs treballar exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal, com ara oferir un servei i atenció als clients i ciutadans, fer tràmits administratius amb les administracions públiques o gestionar l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.
DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Departament administratiu o comptable

Administratiu

d’oficina comercial, financera, comptable, logística, de banca i assegurances, de recursos humans, d’assessoria jurídica o de l’Administració pública

Comptable laboral, fiscal o gestor

Tècnic o tècnica en gestió de cobraments

ON PODRÀS TREBALLAR

Banca i finances

Turisme i hostaleria

Comerç

Serveis a les empreses

Departament administratiu o comptable

Las claves del éxito de #lanuevaFP contadas por sus protagonistasLos estudiantes, los directores académicos y el personal docente revelan las claves del éxito

Xavier Serra

Xavier Serra

Estudiant del CFGS d'Administració i Finances

Aquest tipus d'ensenyament fa que siguis metòdic en tot el que duus a terme
Vaig decidir estudiar en línia perquè cal millorar contínuament i mai està de més aprendre. Aquesta metodologia encaixa en la meva vida diària segons l’organització, la responsabilitat i la metodologia.

Aquest tipus d’ensenyament fa que siguis metòdic en tot el que fas. La nova metodologia per projectes em sembla molt bona i crec que és ideal aprendre desenvolupant projectes, ja que és el que trobarás al món laboral.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

Fes les pràctiques en empreses reconegudes

Orientats a la inserció laboral

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Demana més informació
Dona’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional.
Nivell d'estudis: títol de batxillerat, títol de Tècnic Especialista (grau mitjà), prova d'accés a grau superior, títol de Tècnic Superior (grau superior), títol d'FPII, prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, títol de COU PAU/selectivitat, diplomat, llicenciat, graduat, altres. Accepto els termes i condicionsEnviar

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca