Cicle formatiu de grau superior Administració de Sistemes Informàtics en xarxa

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa

El cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa et capacita per a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i garantir així la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Et vols dedicar a la informàtica? La de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa avui dia és una de les professions amb més sortides laborals. Aquest cicle de grau superior proporciona els coneixements per a aprendre a configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics en una empresa, i garantir-ne el bon funcionament.

2.000 hores

350 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

L’objectiu principal del cicle formatiu de grau superior de d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa a distància és formar-te perquè obtinguis una formació completa i puguis fer el següent:

Implantar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
Gestionar la connexió del sistema informàtic en xarxes locals i xarxes extenses.
Implantar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
Proposar i coordinar canvis per a millorar l’explotació del sistema i les aplicacions.
Analitzar, instal·lar i configurar el programari de base per a administrar sistemes operatius de servidor.
Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers per a administrar serveis de xarxa.
Instal·lar i configurar programari de gestió per a administrar aplicacions i implantar i gestionar bases de dades.
Configurar dispositius de maquinari per a optimitzar el rendiment del sistema.
Configurar maquinari de xarxa per a integrar equips de comunicacions.
Analitzar tecnologies d’interconnexió per a configurar l’estructura de la xarxa telemàtica i avaluar-ne el rendiment.
Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari específic per a configurar l’estructura de la xarxa telemàtica.
Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per a posar en marxa solucions d’alta disponibilitat.
Identificar condicions d’equips i instal·lacions per a supervisar la seguretat física.
Aplicar tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant i avaluant per a assegurar el sistema.
Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d’informació per a assegurar les dades.
Assignar els accessos i recursos del sistema per a administrar usuaris.
Aplicar tècniques de monitorització per a diagnosticar i corregir les disfuncions.
Establir la planificació de tasques per a gestionar el manteniment.
Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat per a resoldre problemes i mantenir una cultura d’actualització i innovació.
Identificar formes d’intervenció en situacions col·lectives per a liderar-les.
Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i la seva relació amb el món laboral per a gestionar la seva carrera professional.
Reconèixer les oportunitats de negoci per a crear i gestionar una petita empresa.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.1. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

L’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és una competència que actualment es demana molt en qualsevol organització.

L’era digital ens ha canviat la manera de treballar, d’estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I és per això que a més et donem un certificat d’acreditació per competències ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
L’objectiu principal del cicle formatiu de grau superior de d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa a distància és formar-te perquè obtinguis una formació completa i puguis fer el següent:

Implantar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
Gestionar la connexió del sistema informàtic en xarxes locals i xarxes extenses.
Implantar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
Proposar i coordinar canvis per a millorar l’explotació del sistema i les aplicacions.
Analitzar, instal·lar i configurar el programari de base per a administrar sistemes operatius de servidor.
Instal·lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers per a administrar serveis de xarxa.
Instal·lar i configurar programari de gestió per a administrar aplicacions i implantar i gestionar bases de dades.
Configurar dispositius de maquinari per a optimitzar el rendiment del sistema.
Configurar maquinari de xarxa per a integrar equips de comunicacions.
Analitzar tecnologies d’interconnexió per a configurar l’estructura de la xarxa telemàtica i avaluar-ne el rendiment.
Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari específic per a configurar l’estructura de la xarxa telemàtica.
Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per a posar en marxa solucions d’alta disponibilitat.
Identificar condicions d’equips i instal·lacions per a supervisar la seguretat física.
Aplicar tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant i avaluant per a assegurar el sistema.
Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d’informació per a assegurar les dades.
Assignar els accessos i recursos del sistema per a administrar usuaris.
Aplicar tècniques de monitorització per a diagnosticar i corregir les disfuncions.
Establir la planificació de tasques per a gestionar el manteniment.
Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat per a resoldre problemes i mantenir una cultura d’actualització i innovació.
Identificar formes d’intervenció en situacions col·lectives per a liderar-les.
Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i la seva relació amb el món laboral per a gestionar la seva carrera professional.
Reconèixer les oportunitats de negoci per a crear i gestionar una petita empresa.
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
Un cop hagis acabat el teu curs a distància d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIR) podràs trobar feina com a administrador de sistemes informàtics i també podràs ocupar els llocs de treball següents:
DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari

Cap d’explotació de sistemes informàtics en pimes

Administrador de xarxes d’àrea local

Assessor de sistemes informàtics

Tècnic en administració de sistemes

Tècnic en serveis d’internet

Tècnic en xarxes

Supervisor de sistemes

Tècnic en entorns web

Tècnic de servei d’assistència tècnica

Tècnic en teleassistència

ON PODRÀS TREBALLAR

Empreses tecnològiques

Desenvolupador o dissenyador de webs

Empreses amb comerç electrònic

Serveis a les empreses

PER QUÈ HAURIES D’ESTUDIAR AMB NOSALTRES? Què et podem oferir
El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens les matèries mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Realiza las prácticas en DKV
Realiza las prácticas en Scheider Electric
Realiza las prácticas en TMB - Transports metropolitans de Barcelona
Realiza las prácticas en Fundació Pere Tarrés
Realiza las prácticas en Silicode
Realiza las prácticas en Tecnocom
Realiza las prácticas en Meditel
Realiza las prácticas en TÜV Rheinland
Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca