Cicle formatiu de grau superiorDesenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma és pensat per a totes les persones a les quals els apassiona el món de la programació i el desenvolupament en diferents plataformes (no solament Android o IOS), i busquen formar-se en el disseny d’interfícies d’usuaris, programació de serveis i processos i en la creació d’aplicacions per a telèfons mòbils, jocs d’entreteniment…

El curs capacita per a esdevenir un professional qualificat per a explorar, desenvolupar, configurar, implantar, documentar i mantenir sistemes informàtics multiplataforma, desenvolupar aplicacions multiplataforma, desenvolupar interfícies gràfiques, crear aplicacions multiprocés i multifil, i gestionar bases de dades i implantar i mantenir sistemes ERP-CRM… garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Com a professional, no solament podràs fer la teva activitat en l’àrea d’informàtica d’empreses i corporacions que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes intranet, internet o extranet, sinó que les podràs aplicar en l’àrea de les telecomunicacions o de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)… i fins i tot estaràs capacitat per a desenvolupar els desenvolupaments per al teu projecte propi.

2.000 hores

350 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar el teu cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma amb nosaltres seràs capaç de fer el següent:

Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més emprats (Java, C, C++, C# (Microsoft .NET) , Python…).
Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.
Programar emprant xifrat per a desenvolupar programari segur
Desenvolupar aplicacions multiplataformaque fan ús de bases de dades relacionals, objecte-relacionals, orientades a objecte i  XML.
Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.
Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils.
Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i d’accés a dades
Fer desenvolupaments en l’àmbit de la internet de les coses (IOT).
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en dos seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.1. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

L’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és una competència que actualment es demana molt en qualsevol organització.

L’era digital ens ha canviat la manera de treballar, d’estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I és per això que a més et donem un certificat d’acreditació per competències ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

 Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
En acabar el teu cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma amb nosaltres seràs capaç de fer el següent:

Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més emprats (Java, C, C++, C# (Microsoft .NET) , Python…).
Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament.
Programar emprant xifrat per a desenvolupar programari segur
Desenvolupar aplicacions multiplataforma que fan ús de bases de dades relacionals, orientades a objectes XML.
Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.
Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils.
Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i d’accés a dades
Fer desenvolupaments en l’àmbit de la internet de les coses (IOT).
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma és una de les formacions més completes de la FP i es pot completar amb el cicle d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX), amb el qual té una part comuna.
DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.

Desenvolupar aplicacions de propòsit general.

Desenvolupar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cada un dels seus mòduls.

Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM i garantir-ne la integritat

Desenvolupar components personalitzats per a sistemes ERP-CRM atenent els requeriments

ON PODRÀS TREBALLAR

Empreses tecnològiques

Desenvolupador o dissenyador de webs

Empreses amb comerç electrònic

Serveis a les empreses

PER QUÈ HAURIES D’ESTUDIAR AMB NOSALTRES? Què et podem oferir
El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens les matèries mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Realiza las prácticas en DKV
Realiza las prácticas en Scheider Electric
Realiza las prácticas en TMB - Transports metropolitans de Barcelona
Realiza las prácticas en Fundació Pere Tarrés
Realiza las prácticas en Silicode
Realiza las prácticas en Tecnocom
Realiza las prácticas en Meditel
Realiza las prácticas en TÜV Rheinland
Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca