Doble títol oficial de tècnic superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma + Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Doble títol oficial de tècnic superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Et presentem el doble grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) que oferim en exclusiva. Amb aquest cicle, t’endinsaràs en el món de la tecnologia actual des de la base, aprenent a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, i formant-te en ciberseguretat, per a garantir la funcionalitat, la integritat i la seguretat dels recursos i serveis dels sistemes informàtics en xarxa. A més, adquiriràs els coneixements per a la programació i el desenvolupament en diferents plataformes i dispositius, el disseny d’interfícies d’usuaris, programació de serveis i processos, i creació d’aplicacions per a telèfons mòbils, jocs d’entreteniment…

 

T’oferim una visió integral d’un dels sectors més avançats i amb més sortides professionals, que abasta des del manteniment, el control i la ciberseguretat de l’àrea de sistemes d’una empresa, per exemple, fins a la seva programació, independentment dels dispositius que la configurin: una formació global i única que només pots trobar en un únic curs amb una metodologia basada en l’aprenentatge mitjançant la realització permanent de projectes.

 

Si estàs interessat a estudiar el grau universitari d’Enginyeria Informàtica o el de Multimèdia (tots dos impartits per la UOC), la doble titulació oficial de Tècnic en de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) t’aportarà una base per a la universitat.

3.000 hores en 3 anys

634 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

Si curses aquest doble grau superior t’estalviaràs un 25% de les hores lectives, si ho comparem amb l’estudi per separat dels dos graus. A més, també et representarà un estalvi econòmic important.
En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

L’objectiu principal d’aquest doble grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) a distància és oferir-te una formació completa perquè puguis treballar implementant, administrant, aplicant mesures de ciberseguretat i programant

Dissenyar i desenvolupar projectes, plans, programes i eines de seguretat que donen suport en part de les tasques que s’han de fer o les automatitzen.
Supervisar sistemes de gestió de la seguretat en la informació, i dur a terme les accions coherents amb l’estratègia definida per l’oficial de seguretat
Gestionar la connexió dels sistemes informàtics a xarxes locals i xarxes extenses
Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament
Implementar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques
Proposar i coordinar canvis per a millorar l’explotació dels sistemes i les aplicacions.
Supervisar la gestió de ciberseguretat: anàlisi de vulnerabilitats, disseny de solucions i eines, de mecanismes d’autenticació, i d’autorització, encriptació de dispositius d’emmagatzematge massiu i de dispositius mòbils.
Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per engegar solucions d’alta disponibilitat (ciberseguretat).
Aplicar tècniques sobre ciberseguretat de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per a assegurar el sistema.
Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d’informació per a assegurar les dades (ciberseguretat).
Més aprenentatges del CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
• Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més emprats: Java, C, C++, C# (Microsoft .NET), Python…
Programar amb xifratge per a desenvolupar programari segur.
Desenvolupar aplicacions multiplataforma que fan ús de bases de dades relacionals, orientades a objectes XML.
Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.
Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils..
Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
Fer desenvolupaments en l’àmbit de la internet de les coses (IOT).
Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i d’accés a dades.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.1. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

L’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és una competència que actualment es demana molt en qualsevol organització.

L’era digital ens ha canviat la manera de treballar, d’estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I és per això que a més et donem un certificat d’acreditació per competències ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

 

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al doble cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
L’objectiu principal d’aquest doble grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) a distància és oferir-te una formació completa perquè puguis treballar implementant, administrant, aplicant mesures de ciberseguretat i programant

Dissenyar i desenvolupar projectes, plans, programes i eines de seguretat que donen suport en part de les tasques que s’han de fer o les automatitzen.
Supervisar sistemes de gestió de la seguretat en la informació, i dur a terme les accions coherents amb l’estratègia definida per l’oficial de seguretat
Gestionar la connexió dels sistemes informàtics a xarxes locals i xarxes extenses
Configurar i explotar sistemes informàtics, i gestionar bases de dades i entorns de desenvolupament
Implementar i facilitar la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques
Proposar i coordinar canvis per a millorar l’explotació dels sistemes i les aplicacions.
Supervisar la gestió de ciberseguretat: anàlisi de vulnerabilitats, disseny de solucions i eines, de mecanismes d’autenticació, i d’autorització, encriptació de dispositius d’emmagatzematge massiu i de dispositius mòbils.
Seleccionar sistemes de protecció i recuperació per engegar solucions d’alta disponibilitat (ciberseguretat).
Aplicar tècniques sobre ciberseguretat de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per a assegurar el sistema.
Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d’informació per a assegurar les dades (ciberseguretat).
Més aprenentatges del CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
• Conèixer els llenguatges de programació multiplataforma més emprats: Java, C, C++, C# (Microsoft .NET), Python…
Programar amb xifratge per a desenvolupar programari segur.
Desenvolupar aplicacions multiplataforma que fan ús de bases de dades relacionals, orientades a objectes XML.
Desenvolupar aplicacions mòbils natives i videojocs mòbils.
Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils..
Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
Fer desenvolupaments en l’àmbit de la internet de les coses (IOT).
Utilitzar i personalitzar programes de gestió empresarial i d’accés a dades.
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
Una vegada hagis acabat el curs a distància de doble titulació esenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) podràs trobar feina d’administrador i gestor de sistemes informàtics amb amplis coneixements de bases de dades i ciberseguretat, i de programador multiplataforma i multidispositius:
DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Tècnic de manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari

Desenvolupador d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial, de negoci i de propòsit general.

Cap d’explotació de sistemes informàtics en PIME

Especialista de seguretat en xarxes i sistemes i supervisor de plans per a salvaguardar arxius informàtics

Desenvolupador d’aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil

Gestor de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint-ne la integritat

Administrador de xarxes d’àrea local

Assessor de sistemes informàtics

A la part final del cicle podràs aplicar tot el que hagis après a l’empresa on decideixis fer les pràctiques mitjançant el mòdul de Formació en Centres de Treball.

Si tens un mínim de dos anys d’experiència professional en el sector, pots mirar de reconèixer acadèmicament la teva vida laboral.

PER QUÈ HAURIES D’ESTUDIAR AMB NOSALTRES? Què et podem oferir
El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens les matèries mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Realiza las prácticas en DKV
Realiza las prácticas en Scheider Electric
Realiza las prácticas en TMB - Transports metropolitans de Barcelona
Realiza las prácticas en Fundació Pere Tarrés
Realiza las prácticas en Silicode
Realiza las prácticas en Tecnocom
Realiza las prácticas en Meditel
Realiza las prácticas en TÜV Rheinland
Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca