Doble títol oficial de tècnic superior de Màrqueting i Publicitat + Gestió De Vendes i Espais Comercials

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Doble títol oficial de tècnic superior

Màrqueting i Publicitat + Gestió De Vendes i Espais Comercials

Et presentem el doble grau superior de Màrqueting i Publicitat (MiP) i Gestió de Vendes i Espais Comercials (GVEC) de formació professional (FP). Estudiant aquest doble grau d’FP Jesuïtes en col·laboració amb la UOC, i mitjançant un procés pràctic basat en el desenvolupament de projectes i seminaris, podràs experimentar tota l’estratègia d’un model de negoci: desenvolupament del pla estratègic de màrqueting en línia i fora de línia, disseny de l’experiència del consumidor, confecció del pla de màrqueting al detall (retail) i la seva aplicació al punt de venda —físic o digital (e-commerce )—, logística, finances per a minoristes (retailers), recursos humans, etc.

Segons les conclusions de l’estudi Posiciones y competencias más demandadas. Informe EPyCE 2016, els càrrecs de màrqueting responsable d’estratègia digital, comercial digital, comercial cap de zona i comercial especialista en punt de venda (store management) són les professions que en el futur tindran més demanda en el mercat espanyol.

A més, estudiar en línia el doble títol oficial de Tècnic Superior de Màrqueting i Publicitat (MiP) i de Gestió de Vendes i Espais Comercials (GVEC) et servirà de pas previ per a accedir a la universitat i et permetrà la convalidació de crèdits. Amb aquest doble cicle formatiu de grau superior (CFGS) podràs estudiar el grau universitari de Màrqueting i Investigació de Mercats, el grau universitari de Comunicació o el grau universitari de Disseny i Creació Digital, tots impartits per la UOC.

3.000 hores en 3 anys

635 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació Online i flexible

v

Idioma: castellà

Si curses aquest doble grau superior t’estalviaràs un 25% de les hores lectives, si ho comparem amb l’estudi per separat dels dos graus. A més, també et representarà un estalvi econòmic important.
En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar la formació en línia del doble cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat i de Gestió de Vendes i Espais Comercials, tindràs les habilitats necessàries per a:

Gestionar la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial, planificant i gestionant els recursos financers que assegurin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.
Obtenir, analitzar i organitzar informació dels mercats a partir de tècniques estadístiques i definint un SIM (sistema d’informació de màrqueting) eficaç de suport per a totes les decisions relatives al màrqueting.
Col·laborar en la confecció i el seguiment de polítiques empresarials i plans de màrqueting; analitzar el mix de màrqueting i les seves variables per a assolir els objectius comercials marcats per l’empresa.
Dissenyar el pla de mitjans publicitaris i fer-ne el seguiment perquè s’implanti correctament.
Introduir al mercat productes i serveis, posant en pràctica un pla de màrqueting i accions promocionals previstes en l’àmbit estratègic.
Posar en funcionament accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i canals de comunicació per internet per a aconseguir els objectius marcats per un comerç electrònic (e-commerce).
Comercialitzar productes i serveis amb la projecció d’un pla de vendes i la implantació de tècniques de venda adaptades als canals comercials específics.
Organitzar adequadament l’emmagatzematge de les mercaderies i l’aprofitament dels recursos i emmagatzematge disponibles; gestionar les ruptures d’estocs.
Preparar els espais comercials per a la implantació o promoció de productes i serveis; definir l’assortiment i les línies d’actuació de les campanyes promocionals.
Atraure els clients potencials amb el disseny, la selecció de materials, la implantació i el muntatge d’espais comercials i aparadors.
Preparar materials promocionals o informatius, seguint totes les normatives publicitàries vigents i fent servir programes d’edició i disseny en diversos suports perquè es difonguin correctament.
Interpretar un brífing amb què podràs gestionar l’organització d’esdeveniments de màrqueting i comunicació; contractar proveïdors, actors i agents, dirigir els esdeveniments i assolir els objectius marcats pel pla de comunicació empresarial
Fer enquestes o entrevistes amb grups d’enquestadors, amb una planificació del treball i fent servir les tècniques i els procediments per a arribar als objectius marcats en el pla d’investigació comercial.
Adquirir habilitats de comunicació escrita i parlada per a expressar-te correctament en anglès durant les negociacions de les operacions comercials.
Idiomes
L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals. Pots aconseguir fins a un nivell B1.1. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional
És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix. D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)
L’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) és una competència que actualment es demana molt en qualsevol organització. L’era digital ens ha canviat la manera de treballar, d’estudiar, de relacionar-nos en les xarxes socials. I és per això que a més et donem un certificat d’acreditació per competències ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Comunicació efectiva
Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament. S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC Consultor o consultora de projectes o seminaris Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball Consultor o consultora de la formació en centres de treball És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle Tutor o tutora del cicle És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al doble cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat i Gestió de Vendes i Espais Comercials d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?

En acabar la formació en línia del doble cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat i de Gestió de Vendes i Espais Comercials , tindràs les habilitats necessàries per a:

Gestionar la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial, planificant i gestionant els recursos financers que assegurin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.
Obtenir, analitzar i organitzar informació dels mercats a partir de tècniques estadístiques i definint un SIM (sistema d’informació de màrqueting) eficaç de suport per a totes les decisions relatives al màrqueting.
Col·laborar en la confecció i el seguiment de polítiques empresarials i plans de màrqueting; analitzar el mix de màrqueting i les seves variables per a assolir els objectius comercials marcats per l’empresa.
Dissenyar el pla de mitjans publicitaris i fer-ne el seguiment perquè s’implanti correctament.
Introduir al mercat productes i serveis, posant en pràctica un pla de màrqueting i accions promocionals previstes en l’àmbit estratègic.
Posar en funcionament accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i canals de comunicació per internet per a aconseguir els objectius marcats per un comerç electrònic (e-commerce).
Comercialitzar productes i serveis amb la projecció d’un pla de vendes i la implantació de tècniques de venda adaptades als canals comercials específics.
Organitzar adequadament l’emmagatzematge de les mercaderies i l’aprofitament dels recursos i emmagatzematge disponibles; gestionar les ruptures d’estocs.
Preparar els espais comercials per a la implantació o promoció de productes i serveis; definir l’assortiment i les línies d’actuació de les campanyes promocionals.
Atraure els clients potencials amb el disseny, la selecció de materials, la implantació i el muntatge d’espais comercials i aparadors.
Preparar materials promocionals o informatius, seguint totes les normatives publicitàries vigents i fent servir programes d’edició i disseny en diversos suports perquè es difonguin correctament.
Interpretar un brífing amb què podràs gestionar l’organització d’esdeveniments de màrqueting i comunicació; contractar proveïdors, actors i agents, dirigir els esdeveniments i assolir els objectius marcats pel pla de comunicació empresarial
Fer enquestes o entrevistes amb grups d’enquestadors, amb una planificació del treball i fent servir les tècniques i els procediments per a arribar als objectius marcats en el pla d’investigació comercial.
Adquirir habilitats de comunicació escrita i parlada per a expressar-te correctament en anglès durant les negociacions de les operacions comercials.
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS

Amb el doble títol oficial de Tècnic Superior de Màrqueting i Publicitat i de Gestió de Vendes i Espais Comercials podràs treballar estratègicament el model de negoci en totes les facetes. En els aspectes de màrqueting i publicitat, podràs desenvolupar un pla de màrqueting en línia, fora de línia i al detall (retail), dissenyar un pla de mitjans per a la publicitat en línia, desenvolupar l’analítica web, controlar les estratègies de posicionament SEO/SEM i les estratègies de màrqueting de mitjans socials (social media marketing).

DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Tècnic/a de màrqueting i publicitat.

Tècnic/a de relacions públiques.

Organitzador/a d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.

Controlador/a d’emissions en mitjans de comunicació.

Especialista en analítica web.

Tècnic/a d’estudis de mercat i opinió pública: treballs de camp, inspector/a d’enquestadors, agent d’enquestes i censos.

Cap de vendes/zones.

Coordinador/a d’equips comercials.

Agent o representant comercial.

Encarregat/ada de botiga o secció.

Responsable de promocions en el punt de venda.

Especialista en implantació d’espais comercials.

Dissenyador/a d’espais comercials i aparadorista comercial.

Supervisor/a de teleoperadors.

A la part final del cicle podràs aplicar tot el que hagis après a l’empresa on decideixis fer les pràctiques mitjançant el mòdul de Formació en Centres de Treball.

Si tens un mínim de dos anys d’experiència professional en el sector, pots mirar de reconèixer acadèmicament la teva vida laboral.

PER QUÈ HAURIES D’ESTUDIAR AMB NOSALTRES? Què et podem oferir
El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens les matèries mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Realiza las prácticas en El Corte Inglés
Realiza las prácticas en Bosch
Realiza las prácticas en DHL
Realiza las prácticas en Media Markt
Realiza las prácticas en DKV
Realiza las prácticas en Schneider Electric
Realiza las prácticas en C&A
Realiza las prácticas en Mc Graw Hill
Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca