Cicle formatiu de grau superior Màrqueting i publicitat

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en Màrqueting i publicitat

El cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat et capacita per a definir i portar a terme el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials, i promocionar i anunciar els productes i els serveis en els mitjans i els suports de comunicació adequats.

La crisi i l’aparició de noves empreses a internet (tant nacionals com internacionals) han provocat que les oportunitats per al futur professional del màrqueting estiguin pràcticament assegurades.

El professional del màrqueting és expert a generar una «oferta de valor» i tornar competitiva una empresa. És un professional imprescindible avui dia en el nucli de qualsevol organització. El mercat professional d’aquest sector reclama professionals que tinguin la capacitat de mantenir-se connectats en tot moment, i que tinguin una formació i un pensament enfocats en clau global.

2.000 hores

350 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

En vols saber més coses?
Què aprendràs amb nosaltres

En acabar el cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat amb nosaltres, sabràs:

Fer les gestions necessàries per a la constitució i la posada en marxa d’una empresa comercial, planificant i gestionant l’obtenció dels recursos financers necessaris, que aportin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.
Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques establint un sistema d’informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport en l’elaboració d’accions de màrqueting.
Organitzar grups d’enquestadors o entrevistadors i fer enquestes o entrevistes, planificant el treball de camp i utilitzant les tècniques i procediments establerts per a complir els objectius fixats en el pla d’investigació comercial.
Donar assistència en l’elaboració i el seguiment de les polítiques i els plans de màrqueting, analitzant les variables de màrqueting mix per a aconseguir els objectius comercials definits per l’empresa.
Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l’empresa combinant-los adequadament, i fer-ne el seguiment i el control perquè s’executin del tot.
Gestionar el llançament i la implantació de productes i serveis en el mercat, aplicant les estratègies de màrqueting i accions promocionals adequades, d’acord amb el que estableix el pla de màrqueting de l’organització.
Planificar i dur a terme accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i sistemes de comunicació per internet per a complir els objectius de la política de comerç electrònic de l’empresa.
Elaborar materials publipromocionals i informatius, respectant la normativa vigent en matèria de publicitat i utilitzant tècniques i aplicacions informàtiques d’edició i disseny en diversos suports per a difondre’ls segons els plans programats.
Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació interpretant el brífing, contractant proveïdors, actors i agents, i dirigint els esdeveniments i donant-hi assistència per a complir el que estableix el pla de comunicació empresarial.
Comunicar-se en anglès amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions comercials.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en dos seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.2. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat d’FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Què aprendràs?
En acabar el cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat amb nosaltres, sabràs:

Fer les gestions necessàries per a la constitució i la posada en marxa d’una empresa comercial, planificant i gestionant l’obtenció dels recursos financers necessaris, que aportin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.
Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establir un sistema d’informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport en l’elaboració d’accions de màrqueting.
Organitzar grups d’enquestadors o entrevistadors i fer enquestes o entrevistes, planificant el treball de camp i utilitzant les tècniques i procediments establerts per a complir els objectius fixats en el pla d’investigació comercial.
Donar assistència en l’elaboració i el seguiment de les polítiques i els plans de màrqueting, analitzant les variables de màrqueting mix per a aconseguir els objectius comercials definits per l’empresa.
Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l’empresa combinant-los adequadament, i fer-ne el seguiment i el control perquè s’executin del tot.
Gestionar el llançament i la implantació de productes i serveis en el mercat, aplicant les estratègies de màrqueting i accions promocionals adequades, d’acord amb el que estableix el pla de màrqueting de l’organització.
Planificar i dur a terme accions de màrqueting digital gestionant pàgines web i sistemes de comunicació per internet per a complir els objectius de la política de comerç electrònic de l’empresa.
Elaborar materials publipromocionals i informatius, respectant la normativa vigent en matèria de publicitat i utilitzant tècniques i aplicacions informàtiques d’edició i disseny en diversos suports per a difondre’ls segons els plans programats.
Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació interpretant el brífing, contractant proveïdors, actors i agents, i dirigint els esdeveniments i donant-hi assistència per a complir el que estableix el pla de comunicació empresarial.
Comunicar-se en anglès amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions comercials.
Com funciona?
Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits
Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
  • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
  • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
  • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD

Fent els estudis de formació professional de grau superior de Màrqueting i Publicitat amb nosaltres aprendràs a fer servir el prestigiós paquet d’Adobe Creative Cloud: Photoshop, Illustrator i Indesign: totes les eines necessàries per a edició i composició d’imatges, il·lustracions i gràfics vectorials i disseny i maquetació de pàgines per a la publicació digital i impresa.

PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS
Podràs treballar exercint les tasques de màrqueting i publicitat per a empreses o organitzacions, potenciant la integració de les eines de la publicitat en línia en els plans de comunicació empresarial d’analítica web, els canals de venda adaptats a la mobilitat, les estratègies de posicionament SEO/SEM i les estratègies de màrqueting de mitjans socials (social media marketing).
DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Tècnic de màrqueting i publicitat

Tècnic de relacions públiques

Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació

Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

ON PODRÀS TREBALLAR
k

Agències de publicitat i màrqueting

Empreses comercials

Xarxes socials

Serveis a les empreses

Les claus de l’èxit de #lanovaFP
explicades pels seus protagonistesels estudiants, els directors acadèmics i el personal docent revelen les claus de l’èxit
Eros Montero Estudiant del CFGS de Màrqueting i Publicitat Combinar els recursos de l'aula amb llibres i el teu propi aprenentatge és una experiència enriquidora Vaig decidir estudiar en línia a causa de la meva situació laboral. No podia compaginar gaire bé la feina amb els estudis i vaig decidir fer-ho en línia. Vaig agafar aquest cicle perquè volia començar a aprendre d'un àmbit diferent: vull obrir una botiga en línia i necessitava tenir uns coneixements que crec que FP Jesuïtes pot aportar-me.La nova metodologia ABP que proposa #lanovaFP em sembla molt interessant, i combinar els recursos que ens donen a l'aula amb llibres i el teu propi aprenentatge juntament amb la guia del consultor és una experiència que enriqueix molt.
Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

UOC X ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d’una durada mínima d’un semestre i que residiu a l’Estat espanyol.

D’aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, UOC X us ajudarà a continuar els estudis.

 

Veure condicions

Borsa de Treball

Accedeix a les borses de treball de Jesuïtes Educació i de la UOC, que t'obriran la porta al món laboral. Aprofita tots els beneficis i avantatges que t’ofereixen aquestes dues reconegudes institucions.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Realiza las prácticas en El Corte Inglés
Realiza las prácticas en Bosch
Realiza las prácticas en DHL
Realiza las prácticas en Media Markt
Realiza las prácticas en DKV
Realiza las prácticas en Schneider Electric
Realiza las prácticas en C&A
Realiza las prácticas en Mc Graw Hill
Demana més informació
Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca