Cicle formatiu de grau superiorVisual merchandising

Ministerio de educación, cultura y deporte. Gobierno de España
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Jesuïtes Bellvitge
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Títol oficial de tècnic superior en Gestió de vendes i espais comercials

El cicle formatiu de grau superior de Visual Merchandising et capacita per a impulsar accions comercials, definir estratègies, elaborar plans de vendes i analitzar i organitzar informació fiable dels mercats.

La preparació que oferim s’orienta a fer que aconsegueixis dinamitzar i impulsar accions comercials en qualsevol sector de negoci, sempre tenint en compte l’equilibri necessari entre la botiga física i el desenvolupament del comerç electrònic (e-commerce) a la botiga en línia, adquirint les habilitats necessàries per a estar actualitzat i a punt de plantar cara al gran repte que afronten les empreses.

Et formaràs en el sector de la venda al detall (retail) i en els nous canals de venda, perquè puguis emprendre projectes molt actuals, com ara botigues efímeres (pop-up stores), botigues ecològiques, marxandatge en aeroports i noves tendències en investigació comercial i publicitat en el punt de venda. Avui dia això és clau per a qualsevol empresa.

2.000 hores

350 hores pràctiques en empreses de prestigi

Formació per projectes

Formació en línia i flexible

v

Idioma: castellà

En vols saber més coses?

En acabar el cicle formatiu de grau superior de Visual Merchandising amb nosaltres, sabràs:

Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establint un sistema d’informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport en l’elaboració d’accions de màrqueting.
Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de vendes, obtenint i processant informació dels agents que intervenen en l’activitat comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.
Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i venda de productes i serveis, aplicant les tècniques de venda adequades a cada canal de comercialització, per a aconseguir els objectius establerts en el pla de màrqueting dissenyat per l’organització.
Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que garanteixin la seva integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.
Fer i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució, assegurant la quantitat, la qualitat, el lloc i els terminis per a complir els objectius establerts per l’organització o els clients.
Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d’espais comercials i aparadors, definint les especificacions de disseny i de materials, per tal d’aconseguir transmetre la imatge d’espai comercial definida que atregui els clients potencials per a aconseguir els objectius comercials establerts.
Organitzar i controlar la implantació de productes, serveis i accions promocionals en espais comercials, determinant l’assortiment i les línies d’actuació de campanyes promocionals per a aconseguir els objectius comercials establerts.
Idiomes

L’anglès és l’idioma que es demana més i avui dia és un requisit gairebé per a qualsevol feina. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de manera transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals.

Pots aconseguir fins a un nivell B1.2. Si ja tens un nivell First Certificate, te’l convalidem.

Creixement professional

És enfocat a desplegar el teu propi talent i el teu potencial real per a tenir èxit en la feina i en la consecució de les teves funcions. Amb això t’adaptes a la filosofia de moltes empreses que pensen que quan el professional creix → l’empresa creix.

D’aquesta manera, si tu apostes per tu, l’empresa apostarà per tu. Els seminaris s’organitzen amb un enfocament tant de creixement professional com personal.

Habilitats digitals (TIC)

Comunicació efectiva

Per a desenvolupar la creativitat i potenciar les habilitats de recerca i gestió de la informació. Avui dies és fonamental aplicar el pensament crític i analític, i també millorar les capacitats de comprendre, argumentar, exposar les idees i defensar els projectes.

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

Un equip de professionals
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits per a la realització del grau

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Visual Merchandising d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
 • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
 • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
 • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
Què aprendràs?

En acabar el cicle formatiu de grau superior de Visual Merchandising amb nosaltres, sabràs:

Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establir un sistema d’informació de màrqueting (SIM) eficaç, que serveixi de suport en l’elaboració d’accions de màrqueting.
Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de vendes, obtenint i processant informació dels agents que intervenen en l’activitat comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.
Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i venda de productes i serveis, aplicant les tècniques de venda adequades a cada canal de comercialització, per a aconseguir els objectius establerts en el pla de màrqueting dissenyat per l’organització.
Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.
Fer i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució, assegurant la quantitat, la qualitat, el lloc i els terminis per a complir els objectius establerts per l’organització o els clients.
Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d’espais comercials i aparadors, definint les especificacions de disseny i de materials, per tal d’aconseguir transmetre la imatge d’espai comercial definida que atregui els clients potencials per a aconseguir els objectius comercials establerts.
Organitzar i controlar la implantació de productes, serveis i accions promocionals en espais comercials, determinant l’assortiment i les línies d’actuació de campanyes promocionals per a aconseguir els objectius comercials establerts.
Com funciona?

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

Gráfico representativo sobre la metodología de enseñanza

Treball per projectes

50% del grau. 1.000 hores aprox.

Seminaris formatius

33% del grau. 650 hores aprox.

Pràctiques laborals

17% del grau. 350 hores aprox.

El nostre equip
Consultor de la UOC
Consultor o consultora de projectes o seminaris
Vetlla pel desenvolupament correcte del pla docent d’un projecte o seminari, d’acord amb els objectius d’aprenentatge i el marc organitzatiu acadèmic establerts i de manera coordinada amb la resta de professorat consultor del cicle.
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
Consultor o consultora de la formació en centres de treball
És el responsable de l’acompanyament dels estudiants en Formació en centres de treball (FCT) d’un cicle. Vetlla pel desenvolupament correcte de les pràctiques en empreses de cada un dels estudiants assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Tutor o tutora del cicle
Tutor o tutora del cicle
És el responsable de l’acompanyament global dels estudiants al llarg de tota la seva vida en el cicle. Vetlla pel seguiment correcte dels estudis de cada un dels estudiants que té assignats, d’acord amb el marc organitzatiu acadèmic i de manera coordinada amb la resta de tutors i consultors del cicle.
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
Coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica
És la figura que es focalitza en el desenvolupament organitzatiu i pedagògic correcte de l’activitat acadèmica dels estudis d’FP, amb l’objectiu de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent.
Requisits

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances d’FP Jesuïtes UOC, has de complir algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Tenir el títol del curs d’orientació universitària (COU).
 • Haver aprovat la prova d’accés a grau superior específica (cal tenir almenys 19 anys en el mateix any que es fa la prova o 18 anys en cas de tenir el títol de tècnic).
 • Tenir algun altre Ttítol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a l’efecte acadèmic.
 • Haver aprovat la prova d’accés a la universitat (PAU) per a més grans de 25 anys.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
PERFIL I SORTIDES PROFESSIONALS

Amb el nostre cicle de grau superior aconseguiràs un perfil d’alta capacitat digital: seràs capaç de treballar en equip i amb orientació a resultats, especialitzat en l’ús de la venda al detall (retail) 2.0, en publicitat en el comerç electrònic (e-commerce), en màrqueting mòbil (mobile marketing), en gestió de xarxes socials i en adaptació a les exigències del mercat globalitzat (logística, finançament d’operacions internacionals, duanes i estratègia de màrqueting internacional).

DE QUÈ PODRÀS TREBALLAR

Cap de vendes

Representant comercial

Encarregat de botiga o de secció d’un comerç

Encarregat de magatzem

ON PODRÀS TREBALLAR

Multinacionals i grans superfícies

Empreses de logística

Comerç

Serveis a les empreses

PER QUÈ HAURIES D’ESTUDIAR AMB NOSALTRES? Què et podem oferir

El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic. És per això que aprens les matèries mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en pràctica en el teu entorn professional.

Itineraris formatius personalitzats

La càrrega lectiva és flexible i s’adapta al ritme de cada estudiant. El mentor t’ajudarà i t’orientarà en la carrera professional amb vista a la teva entrada al món laboral.

Aprenentatge entre iguals

S’afavoreix un entorn de treball en xarxa amb UOC Alumni i la comunitat d’alumnes de Jesuïtes. La nostra plataforma i les seves eines tecnològiques ho fan possible.

Procés d’avaluació

L’avaluació és contínua i inclou tant l’autoavaluació com la coavaluació, a més de l’avaluació del professorat. Un tutor acompanya l’alumne durant tot el grau per ajudar-lo en tot el que faci falta.

Assegurança gratuïta de Cobertura de Pagament

PERQUÈ EL FUTUR NO SIGUI UN “PROBLEMA"…

FP Jesuïtes UOC ofereix per defecte un segur gratuït de matrícula als estudiants amb residència a Espanya, de manera que si aquests es trobessin amb una situació imprevista durant el termini de la docència i no poguessin pagar la matrícula, FP Jesuïtes UOC els ajuda a continuar amb els seus estudis.

Garantia de Desocupació involuntària

Assegurança gratuïta per a empleats per compte d'altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència

Garantia d'Incapacitat Temporal

Segur gratuït per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

FES LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES RECONEGUDES

ORIENTATS A LA INSERCIÓ LABORAL

Posa en pràctica els coneixements d’FP fent les pràctiques en les millors empreses del sector.
Aquestes són algunes de les empreses col·laboradores en què les podràs fer:

Haz las prácticas en El Corte Inglés
Haz las prácticas en Bosch
Haz las prácticas en DHL
Haz las prácticas en Media Markt
Haz las prácticas en C&A
Haz las prácticas en Jané
Demana més informació

Dóna’ns les teves dades i un assessor acadèmic es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a triar la formació que s’adapti més bé a les teves preferències i al teu potencial professional.

Accepto els termes i condicions

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies